Bidra til ny kunnskap om kontaktlinser

smilende optiker
Svein Magne Roten
tekst og bilder med informasjon om ansatte

Specsavers søker deg med keratokonus og som kan tenke deg å bidra til ny kunnskap om kontaktlinser og livskvalitet.

Universitetet i Sørøst-Norge undersøker om bruk av sklerale kontaktlinser gir bedre syn og synsrelatert livskvalitet hos personer som har keratokonus. Det er første gang det gjennomføres et slikt prosjekt i Norge.

Svein Magne Roten jobber ved Specsavers.

Les mer om Specsavers Strømmen Storsenter her :

Meld din interesse ved å sende e-post og telefonnummer til:

svein.roten@no.specsavers.com

Du vil bli kontaktet for time og svar på dine spørsmål.

SLIK FOREGÅR UNDERSØKELSEN

I prosjektet vil du få tilpasset sklerale kontaktlinser.

Vi vil undersøke hvordan disse linsene fungerer fra start og etter 3 og 6 måneder, og hvordan linsene påvirker synsrelatert livskvalitet. Synsundersøkelse, linsetilpassing og oppfølging vil følge kliniske retningslinjer og bli gjennomført på Specsavers Strømmen Storsenter, masterstudent Svein Magne Roten sitt arbeidssted.

HVEM KAN DELTA

Alle som har keratokonus har mulighet til å delta. Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta for å øke kunnskap om keratokonus, syn og synsrelatert livskvalitet og bidra til å utvikle optikerpraksis.

SPØRRESKJEMA

Parallelt med prosjektet er det nødvendig å validere den norske oversettelsen av et av spørreskjemaene. Det er derfor ønskelig at så mange som mulig svarer på spørreskjemaene som benyttes i studiene, uavhengig av om du ønsker å få tilpasset sklerale linser. Meld din interesse til prosjektleder vibeke.sundling@usn.no, så får du tilsendt informasjon og lenke til elektronisk spørreskjema. På forhånd takk for hjelpen!

GODKJENNINGER OG PERSONVERN

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning. Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger i prosjektene er i samsvar med personvernregelverket.

Aktuelle butikker

Tabell med aktuelle butikker
Butikk Beliggenhet Åpningstider Kontaktinfo
Åpent i dag 10:00 - 21:00