Energibesparende tiltak som hjelper leietakere og miljø

PK, Ole og Jannicke foran Strømmen Storsenter
Per Kristian Trøen, Jannicke Bergmann og Ole Herredsvela

Norge og store deler av Europa er i en energikrise som påvirker oss alle, og det er kraftpriskostnadene som er den største utfordringen for de fleste av oss.

De økende energikostnadene påvirker både det private og næringslivet, men vi ser at energibesparende tiltak vil kunne ha en positiv effekt på kostnader og miljø. Derfor har Strømmen Storsenter iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe leietakerne våre.

— Noen av tiltakene vil naturligvis gi større besparelser enn andre. Men i en slik situasjon som vi er i nå, vil summen av alle sparte kilowattimer bidra til en mer økonomisk besparelse. Dette vil også gi butikkene og serveringsstedene større mulighet til å komme seg gjennom kostnadsutfordringene i vinter, sier teknisk sjef ved Strømmen Storsenter, Ole Herredsvela.

Slik ser tiltakene ut:

#1. Redusere bruken av lys både inne og utenfor storsenteret

Strømmen Storsenter er Romerikes største julegavehus, og dette vil vi ikke endre, selv i utfordrende tider. Det har derfor det siste året blitt gjort miljøtilpasning ved å skifte mye av julepynten til ECO LED-lys, som har et minimalt strømforbruk.

— Vi har også tidsbegrensinger på blant annet juledekoren utenfor storsenteret. Men selv om det er litt mindre julelys enn før, skal vi opprettholde den gode julestemningen som vi har hatt i 37 år, forteller Herredsvela.

#2. Luftmengder og hastighet via ventilasjonen vil bli redusert og #3. Innetemperaturen reduseres i vintermåneden

Temperaturen vil kunne variere i større grad enn normalt, og vil være mer avhengig av utetemperaturen og hvor i senteret du befinner deg.

— Besøkende gjester vil naturligvis merke tiltakene som iverksettes, og vi håper kundene har forståelse for at dette er noe vi må gjøre. Kostnadsøkningen merker vi alle som privatpersoner, og de fleste har nok innført noen former for besparelser hjemme hos seg selv allerede. Det er det samme vi gjør på storsenteret, sier Herredsvela.

#4. Kutte eller redusere kjøling

Kostnadskrisen kan trolig oppleves i større grad i næringslivet, ettersom det ikke finnes strømstøtteordninger slik som for privatmarkedet. Årsaken til tiltakene er derfor den enorme økonomiske belastningen kraftprisen har for våre leietakere.

— Man kan daglig lese om bedrifter som må legges ned eller stenge av for perioder på grunn av det totale kostnadsbildet, hvor kraftprisene er en veldig stor del. Vi håper tiltakene kan bidra til at bedrifter kommer seg gjennom vinterens utfordringer, og dermed opprettholder arbeidsplassene sine i vanlig drift, sier Herredsvela.

Energisparende tiltak på Strømmen Storsenter

  1. Reduserer bruk av lys både inne og utenfor Storsenteret.
  2. Reduserte luftmengder og hastighet via ventilasjonen.
  3. Innetemperaturen reduseres i vintermånedene.
  4. Vi vil kutte eller redusere kjøling.