Trygg handel på Strømmen Storsenter

smilende dame
Antibac
Våre antibac-stasjoner finner du 40 steder i storsenteret.

Smittevern trumfer alt, og på Strømmen Storsenter er vi opptatt av å spre handelen, ikke smitte.

• Vi har ca 40 antibac-dispensere i fellesarealet og at kundene våre bruker ca 120 liter antibac i uken bare fra fellesarealet.

• Vi overvåker kontinuerlig kundebesøket med Real Time funksjon, som forteller oss hvor mange kunder som er inne i senteret til enhver tid.

• Vi har 10 digitale inforskjermer med innebygget antibac-dispenser i 10 av våre inngangspartier

• Vi har på alle store handledager serviceverter i 9 innganger, som gir kundene antibac og deler ut gratis munnbind til kunder som går inn i storsenteret.

• Vi har gjennom vekterstreiken klart å opprettholde antall vektere og nå ytterligere har økt vekterantallet med 4 nye vektere daglig som patruljerer våre fellesarealer og passer på avstand, ansamlinger osv.

• vi har betydelig økt renhold på alle berøringsflater i fellesarealet, og at disse vaskes flere ganger gjennom hele åpningstiden

• vi kontinuerlig oppgraderer skilter og klistremerker i fellesarealer med oppfordring om å holde 2 meters avstand og holde til høyre i fellesarealet.

• vi fysisk har inndelt de fleste/store innganger med helt tydelig inn- og utgang

• vi har merket samtlige heiser med “Kun EN person om gangen”.

• vi har skiltet samtlige innganger med oppfordring om å følge myndighetenes anbefaling om bruk av munnbind

• vi har kontinuerlig opprop over callinganlegget hvor vi oppfordrer kundene til å holde avstand, holde til høyre i våre fellesarealer, samt anbefaler bruk av munnbind

• vi aktivt bruker våre markedskanaler for å bevisstgjøre våre kunder om storsenterets og butikkenes smitteverntiltak