Media

Under finnes kort informasjon om Strømmen Storsenter som kan brukes av media.

Strømmen Storsenter er Norges nest største kjøpesenter i omsetning. Storsenteret er landets største senter i antall butikker, med over 190 butikker og spisesteder. Årsomsetningen i 2022 var kr. 3.73 mrd.

Kjøpesenteret er et regionalt familiesenter, lokalisert på Strømmen, ved Lillestrøm, rett utenfor Oslo. Storsenteret åpnet første gang som kjøpesenter 9. mai 1985 med 39 butikker. Strømmen Storsenter var Olav Thons første, store kjøpesenter.

Etter en rekke utvidelser består kjøpesenteret i 2023 av 195 butikker, spisesteder og servicefunksjoner, fordelt på 72 000 kvadratmeter shoppingareal.

Over 6,8 mill besøkende var innom Strømmen Storsenter i 2022. Senteret har i dag ca. 2.000 ansatte fra over 60 forskjellige nasjoner.

Strømmen Storsenter har stor bredde i butikkutvalget, som består av både lokale, nasjonale og internasjonale kjente butikkonsept og spisesteder.

Strømmen Storsenter ble i 2015 kåret til Årets Kjøpesenter i Norge for andre gang, og i 2016 kåret til Årets Romeriksbedrift blant hele næringslivet på Romerike og hovedflyplassregionen.

Strømmen Storsenter har gjennom flere tiår vært kjent for å være foregangssenter for mange ulike aktiviteter og events i den norske kjøpesenterbransjen. 4 ganger har senteret vunnet den nasjonale kåringen "Den Gyldne ide"/Kampanjeprisen i regi av Nordic Council Of Shoppingcenters i Norge.

Strømmen Storsenter var 35 år i 2020.

I løpet av årene 2021 og 2022 ble det gjennomført en betydelig oppussing og oppgradering av storsenterets eldste del med nye farger, fliser og publikumsfasiliteter

Olav Thon Gruppen har under utvikling det tidligere industriområdet Strømmen Verksted vis-a-vis storsenteret. Her er det allerede utviklet flere hundre leiligheter. I tillegg planlegges både et svømme- og badeanlegg, eget helsehus, samt ulike nærings- og kulturaktiviteter.

For bilder ta kontakt med strommenstorsenter.kundeservice@olavthon.no eller tlf. 63 80 58 00

smilende mann
Senterdirektør Per Kr. Trøen
smilende mann
Teknisk sjef Ole Herredsvela
smilende person
Markedssjef Jannicke Bergmann
smilende person
Leder Kundeservice/Hentepunkt Hanne Tori Ratvik Berger
mann med briller
Driftsleder Kristian Erik Ruud