15 måneder med smittevernarbeid

Bilde av mann med munnbind ved plakat i kjøpesenter
Teknisk sjef Ole Herredsvela, Strømmen Storsenter.
Bilde av antibac-automat og plakater
Smittevern tas på alvor. Det er kort avstand mellom påminnelsene.
Bilde av mann med munnbind
Smittevernarbeid har preget arbeidsdagen til Ole Herredsvela de siste 15 månedene.
Bilde av antibac-automat
En av Strømmen Storsenters digitale dispensere med antibac og informasjon.
Bilde av skilt på bord
Rundt 100.000 munnbind har blitt delt ut siden november.
Bilde av plakat i kjøpesenter
Hele 700 meter med køskillere er satt ut i senterets fellesarealer. Hold til høyre!
Bilde av mann som smiler
Utendørs kan munnbindet tas av og smilet tas frem.
Bilde av kjøpesenterfasade
Strømmen Storsenter besøkes av over 5 millioner kunder årlig.

Det varmer hjertet når kunder gir ros, sier teknisk sjef Ole Herredsvela.

Ole Herredsvela som er teknisk sjef på Strømmen Storsenter, måtte raskt sette seg inn i et helt nytt fagfelt da de omfattende smitteverntiltakene ble iverksatt 12. mars 2020. Nesten 15 måneder senere forberedes en ny sommer på et av Norges største kjøpesentre. Også i år forventes mange besøkende.

Etter til sammen 12 uker med nedstenging tidligere i år, kunne butikkene åpne igjen 6. mai og serveringsstedene 22. mai. Smittevernarbeidet fortsetter for fullt.

– Vi kommer til å videreføre tiltakene som er nå, forteller Herredsvela.

Han er likevel forberedt på at situasjonen og retningslinjer kan endre seg raskt.

Smittevern er en kontinuerlig prosess. For Strømmen Storsenter er det viktig å ha strenge regler, ikke stengt. Mantraet Heller strengt, enn stengt, er sentralt. Derfor har Storsenteret tett dialog med Lillestrøm kommune og kommuneoverlegen for å tilrettelegge best mulig for trygg og smittefri handel for både ansatte og kunder på kommunens desidert største møteplass.

Kunder og ansatte skal føle seg trygge!

«I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig.»

Statsminister Erna Solberg

12. mars 2020 - fra frykt til kontroll

Vi går tilbake til 12. mars 2020.

«I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig.»

Ordene ble uttalt av statsminister Erna Solberg. Å holde avstand og vaske hendene ble to av de mest sentrale smitteverntiltakene. Det var frykt! Folk visste ikke hva vi stod overfor, heller ikke hvor lenge korona kom til å prege, og fortsetter å prege, det norske samfunnet.

For Strømmen Storsenter var det førsteprioritet å ta ansvar raskt og iverksette tiltak. Arbeidsdagen til Herredsvela og hans kollegaer på Storsenteret ble forandret over natten.

– Vi så på det som et premiss for å kunne holde åpent.

Han trekker frem at det var manko på håndspritdispensere og håndsprit i starten. Prisnivået var dessuten høyt. Et tips om at en brennevinsprodusent hadde begynt å produsere håndsprit bidro til å løse problemet. Produsenten gikk fra prisvinnende gin og Aquavit til håndsprit for våre kunder.

– Oslo Håndverksdestilleri ble redningen. Vi har bestilt sju paller med håndsprit, minnes senterets tekniske sjef.

Mens rengjøring og desinfisering av overflater ble intensivert på Strømmen Storsenter, måtte også tekniske forhold tilpasses, som balansert ventilasjon der lufta trekkes ut, og kun bruk av papir og ikke lufttørkere på toalettene. Samtidig måtte senterledelsen bruke mye tid hos de mange butikkene, for å gi praktiske råd i krisesituasjonen som oppstod.

Smittevernarbeid har gått fra å være strakstiltak som ble innført over natta til å bli en kontinuerlig prosess som fortsatt pågår og videreutvikles 15 måneder senere, for å sikre smittefri handel.

3.500 liter med antibac.

Hvor mange liter antibac, og hvor mange munnbind?

Storsenterets tekniske sjef kan fortelle at det har gått med 3.500 liter antibac, men det tallet omfatter kun fellesområdene på kjøpesenteret, der det nå er 50 vanlige antibac-dispensere pluss 10 digitale dispensere med infoskjermer.

I tillegg har alle de nærmere 200 butikkene og spisestedene på Strømmen Storsenter sine egne dispensere og pumpeflasker.

I Lillestrøm kommune ble det i november innført regler om bruk av munnbind på butikker og i kjøpesentre. Siden den gang har Strømmen Storsenter delt ut rundt 100.000 munnbind fra Kundeservice, fra vekterne og i tillegg fra servicevertene ved senterinngangene på lørdager og andre hektiske dager.

Strengere koronatiltak enn de kommunale retningslinjene og anbefalingene

– Vi måtte sette oss inn i et nytt fagfelt, med nye regler og stadige endringer, sier Herredsvela og trekker inn kompleksiteten med kommunale, regionale og nasjonale regler og retningslinjer.

Først og fremst baserer Strømmen Storsenter seg på de kommunale tiltakene, men for Storsenteret er ikke det nok.

– Vi har lagt lista høyere enn de kommunale tiltakene, fortsetter han og legger til at det er viktig for et innendørs sted med mange besøkende.

Millioner av besøkende kommer Strømmen Storsenter årlig. Fra skoleslutt til midten av august i fjor var det over 1,1 million besøkende, og det kan forventes tilsvarende besøkstall i år.

I forbindelse med gjenåpningen av 140 nedstengte butikker i mai, ble inndelingen av fellesområdene enda tydeligere, med enda flere kø-skillere.

– Det er ingen skriftlige regler for dette tiltaket, men det er smart og retningsledende, mener den tekniske sjefen.

Til sammen er det hele 700 meter med kø-skillere, som fungerer i samspill med 1.000 klistremerker og 80 skilt om høyreregel og andre påminnelser om smittevern. I tillegg er det i skrivende stund (begynnelsen av juni) generelt munnbind-påbud på Strømmen Storsenter.

– Mye av hverdagen går med til å følge opp tiltakene og kontrollere, sier Herredsvela.

Han legger til at senterledelsen er mye opptatt med å informere butikkene om hvilke regler som til enhver tid gjelder, og ikke minst om hvilke tiltak som kommer. Etter gjenåpningen i vår, er det strengere krav til telling av kunder inne i butikkene, med dokumentasjon av besøkstall.

Folk er generelt flinke. Vi er avhengige av drahjelp fra kundene på senteret.

Folk er flinke – det varmer hjertet

– Vi vil at at kundene skal oppleve det trygt her, sier senterets tekniske sjef og gir de besøkende velfortjent skryt.

– Folk er generelt flinke. Vi er avhengige av drahjelp fra kundene på senteret.

I tillegg får han ikke fullrost de ansatte i både butikker, serveringssteder og serviceapparatet nok. Uten deres innsats hadde vi garantert ikke hatt så vidt god effekt av tiltakene, som vi har hatt.

Med 85.000 kvadratmeter innendørs lokaler, er det romslig med plass på Strømmen Storsenter. Senterledelsen overvåker kundeantallet kontinuerlig via et avansert kundetellersystem. I samråd med kommuneoverlegen har de tidligere satt en maxgrense på 4.500 besøkende samtidig, og 3.500 etter gjenåpningen i mai. Kundene har også blitt flinkere til å følge oppfordringen om å bruke hele åpningstiden. Derfor har det heller aldri vært fullt. Det er en kjensgjerning at det er færrest besøkende på Storsenteret rett etter at senteret åpner på morgenen og den siste timen før det stenger.

– Vi tar det som en tillitserklæring at folk kommer. De opplever det som trygt å være her, fortsetter han.

Artikkelen er laget av FLEX Kommunikasjon & Markedsføring, som annonsørinnhold i nettmagasinet Vårt Strømmen.